فلت پرس

ملزومات پوششی

هدف اصلی پرس ها خارج ساختن آب، افزایش استحکام و مقاومت های فیزیکی کاغذ می باشد. همچنین یک دست کردن سطح کاغذ و کاهش حجم کاغذ به منظور ثبات لیفی کاغذ، قبل از ورود به بخش خشک کن می باشد.

خارج ساختن آب از کاغذ با تجهیزات مکانیکی، اقتصادی تر از خشک کردن با بخار می باشد. در ضمن خروج آب از کاغذ در تمام طول لیفی کاغذ باید به صورت یکنواخت و پایدار باشد به نحویکه کاغذ، بهنگام ورود به درایر، در تمام عرض خود، رطوبت نسبتاً یکسانی داشته باشد.

شرح

هدف اصلی پرس ها خارج ساختن آب، افزایش استحکام و مقاومت های فیزیکی کاغذ می باشد. همچنین یک دست کردن سطح کاغذ و کاهش حجم کاغذ به منظور ثبات لیفی کاغذ، قبل از ورود به بخش خشک کن می باشد.

خارج ساختن آب از کاغذ با تجهیزات مکانیکی، اقتصادی تر از خشک کردن با بخار می باشد. در ضمن خروج آب از کاغذ در تمام طول لیفی کاغذ باید به صورت یکنواخت و پایدار باشد به نحوی که کاغذ، بهنگام ورود به درایر، در تمام عرض خود، رطوبت نسبتاً یکسانی داشته باشد.

اگر پرس دارای اشکال باشد و آبگیری به درستی انجام نگیرد، این موضوع خود را در نهایت در سطح رول کاغذ نشان خواهد داد. به نحوی که عدم یکنواختی در سطح کاغذ کاملا خود را نشان خواهد داد و منجر به افزایش پارگی در درایرنیز خواهد شد.

اصولا فشار در پرس اول کمتر از سایر پرس ها می باشد و بیشتر آب موجود در کاغذ توسط فشار پرس و وکیوم ها در این مرحله گرفته می شود.

به منظور شست شوی فلت پرس ها عموما از عمل کاستک واش و آب گرم استفاده می گردد. تجربه نشان داده است که با استفاده از فلت پرس های با گراماژ بالاتر از پرس اول، عملیات آبگیری مناسب تر انجام میگیرد.

اعمال فشار بیشتر در پرس ها منجر به بهبود خواص مکانیکی کاغذ میگردد ، البته این امر نباید منجر به تخریب پیوندهای کاغذ گردد.

پرسهای قدیمی از نوع استوانه ای ساده بودند که خروج آب در این پرسها بسیار محدود بود اما از اوایل سال 1900 پرس های مکشی مورد استفاده قرار گرفت. این استوانه ها با دارا بودن سوراخ و مشبک ها، مسیری آسان برای فرار آب فراهم می آورد و آب موجود در خمیر، توسط وکیوم و با نیروی گریز از مرکز تخلیه میگردد.

شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان در حال حاضر، واردکننده فلت پرس با گراماژ های مختلف می باشد.

هیچ مورد علاقه ای وجود ندارد

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید “فلت پرس”

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.