ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي - شرکت تدارک صنعت کاغذ کرمان

ابلاغ مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص ترخيص كالاهاي رسوبي از بنادر و گمركات كشور به كليه گمركات اجرايي